Jivjanské rybníky

Kód lokality: 12030

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 0 2 0 5 2
Počet druhů 23 0 23 0 20 13
orel mořský 0 0 1 0 2 1