Kozelský,Starý a Nový Sedlecký

Kód lokality: 12033

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 2 1 0 4 2
Počet druhů 45 5 2 0 16 14
ostralka štíhlá 0 0 0 0 1 0