Merklínský rybník

Kód lokality: 12050

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 2 4 3 3 4
Počet druhů 60 19 90 48 10 45
orel mořský 0 0 0 0 2 0
volavka bílá 0 0 22 2 3 5