Kozčínský, Buxin a Jámský

Kód lokality: 12054

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 1 6 0 6 3
Počet druhů 352 1 310 0 228 178
orel mořský 0 0 0 0 2 0