rybníky Kačerna a Drnovka, Bukova u Merklína

Kód lokality: 12076

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 0 3 0 2 1
Počet druhů 1 0 4 0 3 2