Rybníky na Starém potoce (Němčice u Kdyně - Chocomyšl)

Kód lokality: 12096

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 6 3
Počet druhů 0 168 143 104
orel mořský 0 0 2 1