rybníky u Mirkova a Dolního Metelska (DO)

Kód lokality: 12108

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 0 2 0 3 1
Počet druhů 1 0 3 0 39 9
orel mořský 0 0 0 0 2 0