pískovna Beňovy západně od Klatov (KT)

Kód lokality: 13065

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 1 1 0 3 2
Počet druhů 72 1 40 0 16 26