OHŘE: v Karlových Varech

Kód lokality: 14019

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 10 10 11 10 10
Počet druhů 218 293 197 595 223 305
bekasina otavní 0 0 0 1 0 0
morčák velký 9 53 16 49 12 28
polák kaholka 0 0 0 0 1 0
potápka malá 1 3 7 7 3 4