BEROUNKA: Bukovec - ústí Klabavy

Kód lokality: 14031

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 8 9 9 8 8
Počet druhů 178 210 604 487 240 283
kormorán velký 21 56 312 135 101 125
labuť velká 5 3 34 57 3 20
volavka bílá 3 2 5 10 2 4