BEROUNKA: ústí Střely - Rakolusky

Kód lokality: 14034

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 6 6 5 6 6
Počet druhů 69 218 232 134 161 163
labuť velká 0 43 37 8 0 18
volavka bílá 1 2 0 0 26 6