BEROUNKA: Rakolusky - Chlum

Kód lokality: 14035

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 8 9 8 8 8
Počet druhů 351 558 291 430 687 463
labuť velká 38 74 69 25 14 44
orel mořský 2 1 0 0 2 1
volavka bílá 5 4 10 7 1 5