RADBUZA: Hostouň, most - Horšovský Týn

Kód lokality: 14044

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 7 9 10 9
Počet druhů 77 25 266 69 109
husice nilská 0 1 0 0 0
konipas horský 1 1 1 1 1