MŽE: údolní nádrž Hracholusky (hráz) - Město Touškov

Kód lokality: 14060

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 7 5 9 4 6
Počet druhů 54 349 147 471 131 230
lžičák pestrý 0 0 1 0 0 0
potápka malá 2 3 0 2 8 3