MYSLÍVSKÝ POTOK: Dvorec (most na Tojice) - ústí do Úslavy

Kód lokality: 14096

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 1 0 5 2 2
Počet druhů 0 7 0 19 3 6