TEPLÁ: město Teplá (Sladový-Starý ryb.)

Kód lokality: 14122

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 3 3 3
Počet druhů 154 77 180 137
čírka obecná 0 70 0 23