TEPLÁ: v Karlových Varech

Kód lokality: 14129

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 4 4 6 4 4
Počet druhů 231 307 424 296 178 287
pižmovka velká 0 0 1 1 0 0