Přísečnice (v.n.)

Kód lokality: 21003

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 2 8 11 6
Počet druhů 67 19 239 324 162
hohol severní 0 0 25 0 6
potáplice malá 0 0 0 2 0
potáplice severní 0 0 0 1 0