Zámecký v Děčíně

Kód lokality: 22011

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 5 7 5 5
Počet druhů 51 99 145 88 96
kachnička mandarinská 0 1 0 0 0