Holanské (Jílek, Kravské, Holanské, Velká a Malá Nohavice)

Kód lokality: 22045

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 11 3 5
Počet druhů 0 283 106 130
čáp bílý 0 1 0 0
jeřáb popelavý 0 48 0 16
kachnička mandarinská 0 1 0 0
volavka bílá 0 11 0 4