Dokské (Máchovo jezero, Břehyně, Poslův, Čepčí, Obora)

Kód lokality: 22047

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 1
Počet druhů 0 3 2