Stráž - Hamr (Hamr, Pustý, Stráž, Sedlický)

Kód lokality: 22049

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 4 7 5 2 5
Počet druhů 422 47 235 11 4 144
husice nilská 0 0 0 0 2 0
volavka bílá 21 1 14 1 2 8