Dubák

Kód lokality: 22050

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 0 1 1 1
Počet druhů 0 0 1 1 1