Hvězdovské rybníky (Hvězdovský, Mlýnský, Ploužnický, Nový)

Kód lokality: 22053

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 4 3 2 2 3
Počet druhů 316 100 95 39 103 131