rybníky u Droužkovic

Kód lokality: 22082

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 11 6
Počet druhů 0 155 78
orel mořský 0 2 1