Dobřenecký rybník

Kód lokality: 22202

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 3 0 0 3 3
Počet druhů 70 15 0 0 15 20