štěrkopískovna Velké Žernoseky

Kód lokality: 23001

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 8 10 8
Počet druhů 1221 477 280 659
husice nilská 0 2 0 1
kormorán velký 310 94 171 192
polák chocholačka 105 0 2 36
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 550 144 0 231
racek chechtavý 0 220 0 73