pískovna Dobříň (Dobříň, LT)

Kód lokality: 23003

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 4 6
Počet druhů 58 52 55