Podhoří, mokřad Z od bývale obce

Kód lokality: 23028

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 3 2 3 1 2
Počet druhů 15 45 62 104 150 75
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 0 50 100 150 60