LABE: Roudnice nad Labem - Litoměřice

Kód lokality: 24002

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 18 20 19 24 24 21
Počet druhů 1766 1248 1384 2659 1736 1759
bekasina otavní 0 0 0 1 0 0
hohol severní 26 30 77 149 81 73
husice nilská 4 4 7 29 6 10
hvízdák euroasijský 12 16 17 38 36 24
kopřivka obecná 0 0 1 27 4 6
kormorán velký 308 213 389 623 241 355
morčák malý 4 6 0 0 2 2
morčák velký 109 31 77 136 99 90
orel mořský 1 0 3 0 1 1
pižmovka velká 0 1 0 4 1 1
polák chocholačka 106 53 181 261 166 153
polák kaholka 0 0 0 3 0 1
potápka malá 5 2 2 6 11 5
potápka žlutorohá 0 0 0 0 1 0
potáplice severní 0 0 0 1 0 0
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 0 10 160 62 46
slípka zelenonohá 3 1 0 9 9 4
volavka bílá 0 12 10 69 8 20
volavka popelavá 9 18 32 34 20 23