LABE: Litoměřice - Lovosice

Kód lokality: 24003

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 9 14 16 10
Počet druhů 0 180 796 1445 605
husice nilská 0 0 2 4 2
kormorán velký 0 37 261 310 152
lednáček říční 0 0 5 9 4
potápka malá 0 0 13 13 7
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 19 84 692 199