LABE: Lovosice - V.Žernoseky

Kód lokality: 24004

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 7 7 9 7
Počet druhů 429 119 26 142 179
hohol severní 21 0 1 3 6
husice nilská 0 0 0 4 1
ostralka štíhlá 0 0 0 1 0