OHŘE: Nechranická nádrž - Žatec

Kód lokality: 24022

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 8 11 11 11 11
Počet druhů 508 261 329 559 255 382
hohol severní 17 31 7 0 1 11
hvízdák euroasijský 0 0 0 1 12 3
labuť velká 8 0 78 127 84 59
morčák prostřední 1 0 0 0 0 0
morčák velký 35 8 63 98 24 46
potápka malá 8 5 12 5 2 6