OHŘE: v Žatci

Kód lokality: 24023

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 12 12 19 13 14
Počet druhů 452 322 340 701 222 407
husice nilská 0 0 1 0 0 0
kachnička mandarinská 0 0 0 1 0 0
konipas horský 1 0 0 1 0 0
kormorán velký 2 2 1 193 2 40
morčák velký 9 8 27 54 24 24
polák kaholka 0 1 0 0 0 0
potápka malá 24 7 23 24 8 17