OHŘE: Žatec - Mradice

Kód lokality: 24024

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 8 18 15 13
Počet druhů 386 324 504 670 471
husice nilská 1 0 2 0 1
hvízdák euroasijský 4 2 15 20 10
konipas horský 0 0 0 1 0
morčák malý 1 0 0 0 0
potápka malá 12 11 12 10 11
slípka zelenonohá 0 0 1 5 2