OHŘE: Mradice - Lenešice

Kód lokality: 24025

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 11 6
Počet druhů 0 60 353 138
hohol severní 0 2 22 8
husice nilská 0 6 0 2
potápka malá 0 0 13 4