OHŘE: Lenešice - Počedělice

Kód lokality: 24026

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 8 10 6
Počet druhů 0 727 1125 617
konipas horský 0 1 0 0
pižmovka velká 0 0 1 0
potápka malá 0 4 12 5
slípka zelenonohá 0 2 9 4