OHŘE: Budyně - Doksany

Kód lokality: 24030

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 12 10
Počet druhů 237 331 284
husice nilská 0 2 1
konipas bílý 0 1 1