PLOUČNICE: Mimoň - Boreček

Kód lokality: 24057

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 3 2 6 6 4
Počet druhů 175 377 286 374 294 301
ostralka štíhlá 0 0 0 0 1 0