PLOUCNICE: Borecek, most - Brenne, most

Kód lokality: 24058

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 8 7 5
Počet druhů 0 18 112 34 41
vodouš kropenatý 0 0 0 1 0