SMĚDÁ: Višňová - Černousy

Kód lokality: 24071

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 1 3 3
Počet druhů 3 7 1 19 8
vodouš kropenatý 1 0 0 0 0