JÍLOVSKÝ POTOK: Děčín - Bynov (přehrada)

Kód lokality: 24090

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 3 4 3
Počet druhů 114 81 314 170