Želivka (v.n.)

Kód lokality: 31003

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 21 20 19 28 23 22
Počet druhů 3023 2294 2336 4008 4061 3144
hohol severní 31 34 75 31 77 50
kachna divoká 1650 895 1400 3100 1900 1789
kopřivka obecná 7 28 8 8 1 10
kormorán velký 410 360 380 360 390 380
labuť velká 29 81 45 67 85 61
lyska černá 510 405 145 105 670 367
lžičák pestrý 0 0 0 1 0 0
morčák malý 2 0 0 0 2 1
morčák velký 165 166 86 125 319 172
orel mořský 3 3 3 0 2 2
polák chocholačka 141 259 142 132 199 175
polák kaholka 0 2 0 1 0 1
potápka černokrká 2 0 0 1 1 1
potápka roháč 49 22 28 31 33 33
potápka rudokrká 0 0 0 1 1 0
potápka žlutorohá 0 0 0 3 1 1
potáplice malá 0 0 0 3 0 1
potáplice severní 2 4 0 1 0 1
turpan černý 0 4 0 0 0 1
turpan hnědý 11 0 0 9 12 6