VLTAVA: Cholín, most - Živohošť, most

Kód lokality: 31013

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 5 4 5 7 5
Počet druhů 149 448 287 719 523 425
orel mořský 1 6 0 0 4 2
potápka rudokrká 0 0 0 1 0 0