VLTAVA: Živohošť, most - Slapy

Kód lokality: 31014

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 8 6 6 5 6
Počet druhů 108 848 387 332 130 361
kormorán velký 48 77 231 133 66 111
potápka roháč 4 0 4 0 5 3