Hobšovický rybník

Kód lokality: 32002

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 2 1 4 1 2
Počet druhů 12 4 17 21 23 15
husice nilská 0 0 0 2 0 0