rybníky u Dolních Počernic (Počernický, Martiňák)

Kód lokality: 32021

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 11 5 8 7 7 8
Počet druhů 206 242 146 242 210 209
čírka obecná 6 32 3 2 0 9
slípka zelenonohá 15 9 19 4 13 12