Žabakor (u Mnichova Hradiště)

Kód lokality: 32051

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 2 2 2 1 3
Počet druhů 382 2 15 2 1 80
husice nilská 4 0 0 0 0 1