Rožďálovické rybníky II (Nečas, Komorní, Bílek, Ledečský, Na holi, Hanušov)

Kód lokality: 32059

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 2 3 3 1 3
Počet druhů 18 73 19 30 2 28