Dymokurské rybníky (Pustý, Jakub , Vražda)

Kód lokality: 32060

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 7 3 2 1 4
Počet druhů 99 102 115 2 13 66
lžičák pestrý 0 1 0 0 0 0